[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Eatak

Author(s) / Autor(i): Adam Sojka , Mgr. Ján Sojka


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: Atmel ATmega 16
Memory / Pamäť: 16 Kb
Freqency / Frekvencia: 16MHz
Sensors / Senzory: čiara-7x CNY70, tehla 6x SFH5110-36
Driven by / Pohon: 2x 12V
Powered by / Napájanie: 5V
Programmed in / Programovací jazyk: Bascom-AVR
Interesting / Zaujímavosti: Dokáže sa otočiť na jednom mieste.
WWW / Domáca stránka robota: www.smadas.sanel.sk/robotika.html

Description / Popis

-


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2008 Richard Balogh a autori.