[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Robot

Author(s) / Autor(i):


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor:
Memory size / Veµkos» pamäte:
Frequency / Frekvencia:
 
Sensors / Senzory:
Driven by / Pohon:
Powerd by / Napájanie:
 
Programming language / Programovací jazyk:
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota: http://

Description / Popis

 


[Naspä»]  ::  [Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2005 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Posledná zmena: 14. februára 2006.
Zodpovedný človek: Richard Balogh.