[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Results / Výsledková listina

 
 
 
 

Contents / Obsah

 1. Linefollower / Stopár
 2. MicroMouse / Myš v bludisku
 3. MiniSumo
 4. Freestyle / Voľná jazda
 
 
 
 

Linefollower / Stopár

 1. [5:00] [0:16] [0:16]    Camerus (Jakub Kákona) z Robozoru
 2. [0:18] [0:18] [5:00]    Century (Tomáš Solarski) z Ostravy
 3. [5:00] [0:27] [0:26]    Čára (Roman Dvořák) z Robozoru
 4. [0:31] [0:27] [5:00]    Hento (Lukáš Pariža, Li-Jun Wu) z Trstenej
 5. [5:00] [0:30] [0:30]    SpaceShip (Josef Szylar ml.) z Robozoru
 6. [0:34] [0:35] [0:33]    Lenco (Andrej Lenčucha) z Trstenej
 7. [5:00] [5:00] [0:38]    Zeus (DMBStudios: Marek Dubašák, Ján Michael Kormaník a Barbora Kováčová)) z Bratislavy
 8. [5:00] [0:40] [5:00]    CamRider (Martin Povišer) z Robozoru
 9. [0:47] [5:00] [0:47]    Gauss (Andrej Osuský) z Bratislavy
 10. [0:47] [5:00] [5:00]    RoadRunner (Martin Hudík, Jakub Labaj) zo Žiliny
 11. [0:59] [0:51] [5:00]    Ego (Matej Devečka) z Liptovského Mikuláša
 12. [5:00] [0:52] [0:54]    I (Jakub Ševčík) z Myjavy
 13. [5:00] [5:00] [1:00]    Eatak (Adam Sojka) z Považskej Bystrice
 14. [5:00] [5:00] [1:03]    Lekobra (Michal Klempa, Matej Juračka, Tomáš Duras) z Bratislavy
 15. [1:09] [1:10] [1:05]    Manah-Manah (Andrej Osuský) z Bratislavy
 16. [5:00] [5:00] [1:11]    Black Box (Ondrej Karpiš) z Prievidze
 17. [1:32] [1:33] [1:32]    pic (Vladimír Veselý) z Bratislavy

Note: Times in seconds for each run, 5 minutes for unsuccessful run ([5:00,00] - see rules).

Statistics: This category registered total 41 robots. Really did particicpate only 27, and only 17 from them did succeed in minimum 1 run. Only 3 robots did succesfully in the all 3 runs.

Pozn.: Časy sú v sekundách za jednotlivé pokusy, ak dráhu neabsolvoval celú, zaráta sa 5 minút ([5:00,00] - viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 41 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 27, z toho dráhu absolvovalo aspoň raz iba 17 robotov. Z nich iba 3 mali všetky tri pokusy úspešné.

MicroMouse / Myš v bludisku

 1. 28,50 s 1:[00:23,00]    Anna (Peter Kuťák) z Bratislavy
 2. 41,00 s 1:[00:38,00]    Gauss (Andrej Osuský) z Bratislavy

The first number is so called contest time (see rules) and then the best achieved time together with the number of run. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 11 robots. Actually only 7 of them did contest and only 2 from them did solve the maze.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a potom najlepší dosiahnutý čas s číslom pokusu. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu.

Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 11 robotov. Súťaže sa zúčastnili už len 7, z toho cestu bludiskom našli iba 2.

MiniSumo

Final / Finále

 1. Robot Merlin (Pavol Pavlík) z Liptovského Mikuláša
 2. Robot F.E.A.R. (Miroslav Miklovič) z Hlohovca
 3. Robot Infra-EYE 2 (Dalibor Kadlíček) z Piešťan

 4. Robot Sumobot (Filip Tóth) zo Senca
 5. Robot Chimera Hot Rod (Marcin Rzepka, Dominik Kilian, Mateusz Komorkiewicz) z Krakowa
 6. Robot Terminator (Michal Lauko) z Prievidze


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group A / Skupina A

 1. Robot F.E.A.R. (Miroslav Miklovič) z Hlohovca
 2. Robot Terminator (Michal Lauko) z Prievidze
 3. Robot Merlin (Pavol Pavlík) z Liptovského Mikuláša

 4. Robot Black Box (Ondrej Karpiš) z Prievidze
 5. Robot WOLF (Miroslav Vlk) zo Žiliny
 6. Robot Zeus (DMBStudios) z Bratislavy
 7. Robot Worm (Kryštof Celba) z Robozoru
 8. Robot Mabo (Marek Bogyo) z Vrábľov
 9. Robot Netrob (Juraj Fojtík) z Vráblov
 10. Robot Míša (Roman Dvořák) z Robozoru
 11. Robot X 04 (Jakub Kadaši) z


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group B / Skupina B

 1. Robot Chimera Hot Rod (Marcin Rzepka, Dominik Kilian, Mateusz Komorkiewicz) z Krakowa
 2. Robot Infra-EYE 2 (Dalibor Kadlícek) z Piešťan
 3. Robot Sumobot (Filip Tóth) zo Senca

 4. Robot AJ©O (Aleš Starý) z Považskej Bystrice
 5. Robot BMW X5-turbo (Marco Barilla) z Prievidze
 6. Robot XrebelX (Lukáš Lúčan) z Považskej Bystrice
 7. Robot DDR! (Alexander Sütő) z Košíc
 8. Robot Number Three (Mike) aus Wien
 9. Robot Cholerik (Lukáš Cížek) z Robozoru
 10. Robot Plechác (Marián Bullo) zo ŽilinyPrehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Not participate / Hnutie nezúčastnených

Statistics: Total 30 robots did register, only 21 did come. Robots were divided into the 2 groups, finale enters 3 best from each group.

Štatistika: Prihlásilo sa spolu 30 robotov. Súťaže sa zúčastnilo len 21, z časových dôvodov súťažili v dvoch skupinách, z každej postúpili traja najlepší do finále.

Freestyle / Voľná jazda

 1. 102,9 dB   Robot Gauss (Andrej Osuský) z Bratislavy
 2. 101,4 dB   Robot Bern (Samuel Furka a Daniel Furka) z Bratislavy
 3. 100,3 dB   Robot Number Four (Mike) aus Wien
 4. 101,2 dB   Robot Sparrow (Samuel Furka a Daniel Furka) z Bratislavy
 5. 101,1 dB   Robot Sputnyk (Michal Hatnančík) z Drietomy
 6. 98,1 dB     Robot Desolator () zo Žiliny
 7. 96,2 dB     Robot Universal (Jakub Bukovčák) z Novej Dubnice
 8. 94,9 dB     Robot Ujko Pivko (Rojko Juraj) z Bratislavy
 9. 93,8 dB     Robot Lemrouch (Adam Trizuljak and co.) z Bratislavy
 10. 90,8 dB     Robot V3S (Jaroslav Strnad) z Trenčína

Note: Applaus intensity was measured using integral soundmeter type Voltcraft SL-200. Pozn.: Sila potlesku bola zmeraná integračným zvukomerom typu Voltcraft SL-200.

Jury price / Cena poroty

Statistics / Štatistiky

Total numbers of 76 robots did participate:

Napokon teda súťažilo 76 robotov:

Number of contestants / Počet súťažiacich:

Pripomienky a sťažnosti: balogh slimacik elf.stuba.sk

Comments: balogh snail elf.stuba.sk

[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2008 Robotika.SK
Last update / Posledná zmena: 23. apríla 2008, 00:42:16.
Zodpovedný človek: Richard Balogh.