Zajo3

Autor(i): Matej Kollárik, Marek Kollárik


Characteristics

Processor: AT91SAM3X8E
Memory: 512 KB
Freqency: 84 MHz
Sensors: náklonový senzor, 6x rgb snimač, 2x nárazové spínače
Driven by: H bridge vlastnej konštrukcie
Power supply: 4S Lipo 260mAh
Programmed in: C
Interesting: 3. v poradi po Zajo, Zajo2, každá verzia je menšia, dokáže viac, zvládame všetky prekážky okrem mostíka
WWW: --

Description

--