Aistorm

Autor(i): Aistorm, Jozef Bezák

Základné údaje

Procesor: EV3
Veľkosť pamäte: 256MB
Frekvencia: --
Senzory: Lego EOPD
Pohon: Lego EV3 Motor
Napájanie: Lego Baterie
Programovací jazyk: Java
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: http://https://aistorm.mendelu.cz

Popis

--