Minotaur 2

Autor(i): Daniel Wlazło, Marek Ogonowski

Základné údaje

Procesor: STM32
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Embedded C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--