s057

Autor(i): Jakub Mimlich

Základné údaje

Procesor: STM32
Veľkosť pamäte: 64kB
Frekvencia: 24MHZ
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: 7,4V
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--