TSR

Autor(i): Peter Milo

Základné údaje

Procesor: i3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Matlab
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--