au-Tomato

Autor(i): Miro Pienčak, Tomáš Gaňa

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorms EV3 (ARM9)
Veľkosť pamäte: 64 MB RAM, 16 MB Flash
Frekvencia: 300MHz
Senzory: EV3: gyro, 4x color, US
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: RobotC
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--