Čárobot03

Autor(i): Jiří Klikar

Základné údaje

Procesor: 2 x Atmega328P
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Arduino C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--