Katedra automatizácie a regulácie

s cieľom
podporiť študentskú mimoškolskú tvorivosť,
informovať o nových trendoch
a popularizovať nové technológie,

zorganizovala

10. mája 2000

nultý ročník

školskej prehliadky
mobilných autonómnych robotov.

Robot2000

[ Pravidlá ] [ Výsledky ] [ Linky ]

[ Slovak / English ]


2000 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.
Posledná zmena: 31. mája 2000. Pripomienky: balogh@elf.stuba.sk