Katedra automatizácie a regulácie
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

vyhlasuje
piaty ročník súťaže robotov

ISTROBOT 2005
27. apríla


[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Novinky

 • Fórum
  Po dlhej dobe máme opäť k dispozícii diskusné fórum. Napíšte svoj názor na súťaž Istrobot 2005! Klikni sem!

 • Foto

 • Video
  Reportáž o súťaži bola relácii ZEM, ktorú vysielala TV Markíza 30. apríla 2005. Relácia je od 4:13 (predtým len reklamy), Istrobot je 17:04 až 21:06.
  Linka na archívny záznam [320 x 240, 35 MB].

 • V Ý S L E D K Y
  Stopár
  1. Robot Hydra (Jozef Maceka) z Drahoviec
  2. Robot Merkur (Jakub Kákona) ze Soběslavi
  3. Robot Truhlík (Jozef Šuriansky) z Bratislavy
  Myš v bludisku
  1. Robot Manah-Manah (Andrej Osuský) z Bratislavy
  MiniSumo
  1. Robot P3 (Josef Szylar) z Robozoru ;-)
  2. Robot Mario (Vladimír Mihál; Alex Mravčák; Michal Benovics) z Bratislavy
  3. Robot Bloodlord (Pavel Bratršovský) z Českých Budějovic
  Voľná jazda
  1. Robot FTX (Filip Tóth) z Bratislavy
  2. Robot W6LR (Martin Chrien) z Bratislavy
  3. Robot Mini (Rudolf Kotrusz) z Bratislavy
  Pozri podrobné výsledky...

 • P R O G R A M
  	09:00	Prezentácia, zapisovanie robotov na štart.	
  	09:30	Prvé kolá kategórie Stopár a MiniSumo.
  	12:00	Obed. Prestávka.	
  	14:00	Slávnostné otvorenie súťaže.	
  	14:05	Kategória Stopár - finále.
  	15:00	Kategória Myš v bludisku. 	
  	16:00	Kategória MiniSumo. 	
  	17:00	Kategória Voľná jazda.	
  	18:00	Slávnostné odovzdávanie cien.	
  V prestávkach medzi jednotlivými kategóriami ďalej uvidíte:

  Tradičné japonské Sumó (SC Bears),
  Robotnačku,
  Jopy Robotics,
  Designer's Notebook,
  školského robota z FH Heilbronn,
  a mnoho ďalších robotov.

  Účasť prisľubil aj záchranársky robot Orfeus z Brna.

 • Priamy prenos Ak sa nemôžete prísť pozrieť osobne, pozerajte súťaž v priamom prenose! Kliknite sem!

 • Ubytovanie! Mimobratislavskí účastníci pozor! Kliknite si sem a skontrolujte si, či máte kde spať. Info: balogh@elf.stuba.sk


  Pravidlá

  1. Stopár

  Cieľom súťažiaceho v tejto kategórii je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota, ktorý čo najrýchlejšie prejde určenú dráhu a zdolá všetky jej nástrahy. Trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom šírky 15 mm na svetlom podklade. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, tehlička, ktorú treba obísť a pod. Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru.

  Podrobnosti...

  2. Myš v bludisku

  Cieľom súťažiaceho je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota - myš, ktorá dokáže prejsť zadané bludisko a nájsť cieľ v čo najkratšom čase.

  Bludisko tvorí 16×16 základných štvorcov rozmerov 18×18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé. Cestičky medzi stenami sú široké 16,8 cm. Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude čierna. Povrch stien bludiska odráža infračervené svetlo a povrch podlahy ho pohlcuje. Štart bude v jednom z rohových štvorčekov, cieľ bude v strede. V bludisku nebudú izolované ostrovy, takže sa dá použiť pravidlo pravej ruky.

  Myš musí byť autonómna, max. rozmerov 25×25 cm. Počas 10 minút v bludisku sa môže myš 10 krát pokúsiť prejsť od začiatku do cieľa, pričom môže hľadať optimálnu trasu.

  Podrobnosti...

  3. MiniSumo (novinka!)

  V tejto kategórii je úlohou zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý vytlačí z ringu svojho súpera.

  V ringu súťaží vždy dvojica robotov, ktorí sú na začiatku položení za štartovacími čiarami. Po štarte sa snaží jeden druhého vytlačiť mimo ring. Ak sa jeden z robotov dotkne ktoroukoľvek svojou časťou plochy mimo ring, prehráva. To platí aj v prípade, keď z robota odpadne akákoľvek súčiastka, ktorá je potom vytlačená, alebo sa sama dotkne plochy mimo ring.

  Podrobnosti...

  4. Voľná jazda

  Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých dvoch kategórií. Obmedzenia nie sú žiadne, s výnimkou dodržania bezpečnostných predpisov. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Jeho výkon ocenia diváci potleskom. O víťazovi rozhodne porota na základe sily potlesku a vlastného úsudku.

  5. Informácie a prihlášky

  Podrobné pravidlá pre jednotlivé kategórie môžete získať na adrese organizátorov, alebo na tejto stránke.

  Tu nájdete pravidlá, konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky, a informácie organizačného charakteru.

  Prihlášku treba poslať najneskôr do 15. marca 2005, a to najlepšie vyplnením nasledovného formulára.

  Prihláška

  Meno robota:
  Autor:
  Vek:
  Škola, zamestanie:
  Súťažná kategória:
  • Stopár
  • Myš v bludisku
  • MiniSumo
  • Voľná jazda
  Kontakt (adresa, tel.):
  E-mail:


  Uzávierka prihlášok bola 15. 3. 2005, 23:59:59.

  Akákoľvek pripomienka a podpora vrátane osobnej pomoci je vítaná.


  [Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív]  KAR      RLX

  MS-MIS

  DATALAN

  © 2005 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
  Posledná zmena: 20. afríla 2005.
  Zodpovedný človek: Richard Balogh.