OmniMotion

Autor(i): Maksymilian Szumowski, Tomasz Staniaszek, Paweł Pychtin


Characteristics

Processor: STM32F103, STM32F407
Memory: --
Freqency: --
Sensors: --
Driven by: --
Power supply: --
Programmed in: C
Interesting: --
WWW: http://www.knr.meil.pw.edu.pl

Description

--