HOPE

Autor(i): Katarína Ďurčová, Romana Ďurčová


Characteristics

Processor: ATmega 328
Memory: 32kB Flash
Freqency: 16MHz
Sensors: 6xinfraLED,3xGP2Y0810Z0F,1 mikrospínač
Driven by: 2xPOLOLU 30:1
Power supply: batéria 7,4V LiPo 1200mAh
Programmed in: Arduino
Interesting: --
WWW: --

Description

--