Robo ZST

Autor(i): Dawid Baranowski, Przemysław Jeremicz


Characteristics

Processor: Atmega
Memory: --
Freqency: --
Sensors: --
Driven by: --
Power supply: --
Programmed in: C
Interesting: --
WWW: --

Description

--