Arbito

Autor(i): Mariusz Kozka

Základné údaje

Procesor: ATmega2560
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--