Results / Výsledková listina

Index

[ Track ]

Linefollower / Stopár

 1. H [0:33,9] [-:--,-] [-:--,-]   #52 Robot Cvrček 2 (Jozef Ondrejovič) Sklené arduino
 2. H [-:--,-] [-:--,-] [2:07,8]   #38 Robot LNX mBot (Ivana Kováčová, Radoslav Kováč) Bratislava
 3. H [-:--,-] [2:59,9] [2:43,2]   #23 Robot Zajo 4B (Matej Kollárik, Marek Kollárik) Stupava
 4. H [6:10,4] [6:07,9] [6:17,0]   #40 Robot Pinokio (Peter Hvizdoš, Peter Hvizdoš) Olcnava

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #21 Robot Dead_space_07 (Samuel Šindler) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #27 Robot Čárobot 3.1 (Jiří Klikar) Chýně czech
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #29 Robot Columbus1 (Matúš Magyar) Bratislava

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #30 Robot Arduino robot (Andrej Bielik) Turčianske Teplice
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #31 Robot Thunder (Jakub Holčík, David Štora) Pezinok
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #32 Robot Avokado (Jakub Holčík, Adela Holčíková, Karolína Jakubcová, Dominika Goliášová) Pezinok

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #33 Robot Wall.e (Jakub Pilinský, Kristína Dinušová, Simona Škodová) Malinovo
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #34 Robot Visiduino (Marek Molda, Lukáš Medveď, Adam Husár) Nové Zámky
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #35 Robot Rocket (Peter Ďuroň) Chlebnice

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #37 Robot Olympionik 2018 (Samuel Waterloos , Peter Rajský, Matej Mocný) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #41 Robot Ribit V2 (Zvonimir Bednarcik) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #45 Robot LF (Dominik Dano) Trnava

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #46 Robot PiBoT (Peter Borták, Ing. Peter Borták) Košice
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #47 Robot Rigot (Jakub Šiagi) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #49 Robot Monty (Martin Gymersky, Boris Gymersky, Hugo Mendel, Jergus Schille) Bratislava

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #51 Robot Borec (Martin Hošek, David Červeň) Partizánske
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #53 Robot Wall-E (Zuzana Kittnerová, Inventum team) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #54 Robot Bludička (Vladimír Sako, Sebastián Hložný) Bytča

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #64 Robot s064 (Jakub Mimlich, Michal Gahér) Nové Mesto nad Váhom
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #65 Robot s065 (Jakub Mimlich, Michal Gahér) Nové Mesto nad Váhom
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #66 Robot s066 (Jakub Mimlich, Michal Gahér, Lukáš Okienka) Nové Mesto nad Váhom

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #91 Robot SamoBot Samuel Furiel, Žilina
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-] #112 Robot PaloBot Pavol Furiel, Žilina
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-] #113 Robot Maxwell
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #36 Robot StormRider (Martin Šimko) Chlebnice
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #39 Robot Smurf (Tomáš Buday, Natália Brndiarová, Radovan Beniatka) Považská Bystrica
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #42 Robot RDS robot (RDS Team, Daniel Viskup, René Roger, Richard Viskup) Bratislava
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #48 Robot Zaba (Jozef Ondrejovič) Sklené
 • #22 Robot 3D Projekt (Adam Karabín) Liptovský Hrádok
 • #24 Robot EmIl (Daniel Prusak, Tomaš Sikora) Prešov
 • #25 Robot FelBot (Filip Antala, Matúš Halák, Daniel Držík) Bratislava
 • #26 Robot RubikBot (Šimon Borovský, Martin Krchnavý, Matej Hrica) Bratislava
 • #28 Robot Kubkacik (Adela Hočíkova, Jakub Holčík, Semešová Samanta,) Pezinok
 • #43 Robot Fluffy (Michal Hubík, Martin Hubík) Bratislava
 • #44 Robot Project L (Michal Hubík) Bratislava
 • #50 Robot Sabik (Samuel Guláš, Filip Ondrej, Matej Kandráč) Sabinov

Note: Times in [min:sec] for each run, [-:--,-] means unsuccessful run, H is for homologation (see rules).

Statistics: This category registered total 40 robots. Really did particicpate 32, and 28 of them succesfully homologized. Out of them, only 4 did succeed at least in one run. Just 1 robot did succesfully all three runs.

Pozn.: Časy sú v [min:sec] za jednotlivé pokusy, [-:--] znamená, že robot dráhu neabsolvoval celú, H znamená úspešnú homologáciu (viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 40 robotov. Súťaže sa zúčastnilo 32, pričom 28 sa úspešne homologovalo. Z nich však súťažnú dráhu dokázali prejsť aspoň raz iba 4 roboty a z nich len 1 dokázal dráhu prejsť vo všetkých troch pokusoch.

 

 

 

 

Micromouse / Myš v bludisku

[ Maze 2018 Final ]

Final / Finále

 1. [1:04] [0:11] [0:07] #68 Robot Missile3 (Ján Hudec) Kováčová
 2. [1:58] [1:04] #61 Robot LNX Tripijo (Kováč Tomáš, Kováč Radoslav) Bratislava arduino
 3. [1:45] [1:32] [1:33] #62 Robot Bug II (Tomáš Gaňa) Žilina

 • [-:--] #63 Robot Visduino (Samuel Kacej) Trencin
 • [-:--] #11 Robot Pablo III (Pavol Boško) Nitra arduino
[ Maze 2018 ]

Qualification / Kvalifikácia

 1. 3:[0:12] #68 Robot Missile3 (Ján Hudec) Kováčová
 2. 2:[1:04] #61 Robot LNX Tripijo (Kováč Tomáš, Kováč Radoslav) Bratislava arduino
 3. 2:[1:32] #62 Robot Bug II (Tomáš Gaňa) Žilina

 • [-:--] #63 Robot Visduino (Samuel Kacej) Trencin
 • [-:--] #11 Robot Pablo III (Pavol Boško) Nitra arduino
 • #60 Robot Divá Myš (Martin Mičuch ml., Martin Mičuch st.) Košice
 • #66 Robot s066 (Jakub Mimlich, Michal Gahér, Lukáš Okienka) Nové Mesto nad Váhom
 • #65 Robot s065 (Jakub Mimlich, Michal Gahér) Nové Mesto nad Váhom

Listed is the so called contest time (see rules) together with the number of run when it was achieved. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 8 robots. Actually only 5 of them did contest and only 3 of them did solve the maze.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a číslo pokusu na ktorý bol dosiahnutý. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu. Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 8 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 5, z toho cestu bludiskom našlo v kvalifikácii len 3.

 

 

 

 

Ketchup house / Sklad kečupov


Finál / Finále

 1. 8 b. #72 Robot MART Friday Bot (David Obdržálek) Praha czech
 2. 6 b. #79 Robot Bulbot (Roman Bujna, Peter Benko) Topoľčany
 3. 5 b. #73 Robot 7E2 (Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škorňák) Partizánske
 4. 5 b. #70 Robot Ketchup-bot (Pavol Pivko) Bratislava
 5. 1 b. #74 Robot LNX Bojová Sova (Jakub Polák) Bratislava

[ Final ]

Qualification / Kvalifikácia

 1. 10 b. #74 Robot LNX Bojová Sova (Jakub Polák) Bratislava
 2. 6 b. #79 Robot Bulbot (Roman Bujna, Peter Benko) Topoľčany
 3. 5 b. #70 Robot Ketchup-bot (Pavol Pivko) Bratislava
 4. 5 b. #72 Robot MART Friday Bot (David Obdržálek) Praha czech
 5. 4 b. #73 Robot 7E2 (Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škorňák) Partizánske
 6. 2 b. #69 Robot MART Two Fridays Bot (Hanka Šandová, Pavel Obdržálek) Praha czech

 • #71 Robot Columbus2 (Matúš Magyar) Bratislava
 • #76 Robot Hugo, Monty (Martin Gymerský, Boris Gymerský, Hugo Mendel, Jerguš Schille) Bratislava
 • #77 Robot Posunovač (Ján Gaňa) Žilina
 • #75 Robot LNX KetchupMaster (Mathias Suroviak) Bratislava
 • #78 Robot Zberatel (Martin Hošek, Roland Krošlák, Tomáš Hanzen) Partizánske

[ Qualification ]

Statistics: This category registered 11 robots. Actually only 8 of them did arrive, but only 6 qualified for competition in qualifications. Five of them then compete in in finals.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 11 robotov. Prišli len ôsmi, homologovali sa len 6 a 5 postúpilo do finále.

 

 

 

 

Lietajúca výzva

 1. 32b. A [9,2 C] [8,6 C] [8,7 C] #14 Robot KacycaXXL (Peter Ťapák) Bratislava

 2. 6b. P [5,3 D] [2,4 C] [1,9 D] #18 Robot Custom needle (Marek Žilinčík) Považská Bystrica
 3. 6b. P [5,4 D] [3,2 D] [2,7 D] #19 Robot RFX160 (Karol Hudák) Bratislava
 4. 6b. P [6,7 D] [2,6 C] [---] #16 Robot LS210 (Richard Bartelt) Bratislava

 5. 0b. P [---] [---] [---] #15 Robot Homunculus (Tomáš Nagy, Peter Remiš) Kysucké Nové Mesto
 6. 0b. P [---] [---] [---] #17 Robot QAV-XS (Karol Hudák) Bratislava

 • #12 Robot ALPHA250 (Pavol Boško) Nitra
A - autonomous P - manually piloted

Statistics: This category registered 7 drones. With 6 competing drones just 1 of them were attempting to fly autonomously.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo 7 dronov. Zo 6 súťažiacich iba jeden sa pokúsil o autonómny let.

 

 

 

 

Robotí šprint

Finále

 1. [ 8,6 s] [080 cm] [097 cm]   #90 Robot Ivonka 13 (Roman Holičár, Šimon Iwaniec) VeĽké Rovné
 2. [116 cm] [18,9 s] [14,2 s]   #81 Robot Robosaurus 1 (Jiří Klikar) Chýně czech
 3. [088 cm] [21,5 s] [149 cm]   #89 Robot thraX - Vorpal Hexapod (Miro Pienčak, Peťo Pienčak) Žilina
 4. [28,1 s] [142 cm] [144 cm]   #86 Robot SNP (Peter Gríger, Sýkorka Samuel, Tomek Rudolf, Gariel Stach) Banská Bystrica
 5. [092 cm] [38,9 s] [39,6 s]   #82 Robot Cucaracha (Marek Trebuľa) Veľký Krtíš
 6. [130 cm] [130 cm] [--- cm]   #87 Robot Thor (Katarína Ďurčová) Sklené

Kvalifikácia

 1. [8,5 s] [8,5 s] [170 cm]   #90 Robot Ivonka 13 (Roman Holičár, Šimon Iwaniec) VeĽké Rovné
 2. [19,4 s] [14,2 s] [12,7 s]   #81 Robot Robosaurus 1 (Jiří Klikar) Chýně czech
 3. [061 cm] [137 cm] [27,2 s]   #86 Robot SNP (Peter Gríger, Sýkorka Samuel, Tomek Rudolf, Gariel Stach) Banská Bystrica
 4. [29,6 s] [095 cm] [033 cm]   #89 Robot thraX - Vorpal Hexapod (Miro Pienčak, Peťo Pienčak) Žilina
 5. [113 cm] [62,7 s] [91,5 s]   #87 Robot Thor (Katarína Ďurčová) Sklené
 6. [146 cm] [100 cm] [126 cm]   #82 Robot Cucaracha (Marek Trebuľa) Veľký Krtíš
 7. [100 cm] [133 cm] [052 cm]   #88 Robot Owl (Samuel Šindler) Bratislava
 8. [085 cm] [095 cm] [062 cm]   #84 Robot Ignác (Vladimír Beňák, Martin Psotka) Visolaje

 9. [091 cm] [015 cm] [081 cm]   #80 Robot Sammy (Lucia Makaiová, Johanna Vrzáková) Nové Zámky
 10. [079 cm] [022 cm] [067 cm]   #83 Robot NAO (Anton Cvik) Piešťany
 11. [020 cm] [014 cm] [023 cm]   #85 Robot SpiderBoii (Patrik Štefka, Dominika Vančíková) Krejné

Statistics: This category registered 11 robots. With 11 competing robots, 5 of them was able to run the whole 200 cm track. Other 6 just run part of it. Winner is the fastest robot.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo 11 robotov. Všetkých 11 aj súťažilo a z nich 5 dokázalo prejsť celú 200 cm dráhu. Zvyšných 6 prešlo len jej časť. Zvíťazil najrýchlejší robot.

 

 

 

 

Voľná jazda

 1. 90 b. [15-18-15-16-15-11] #105 Robot DRAGON riders (Štefan Čomor, N. Széll, M. Tuchyňa, R. Višňovský, B. Bardoňová) Nové Zámky
 2. 89 b. [13-18-15-14-12-17] #103 Robot Koncept 360 (Michal Lúčny) Banka
 3. 88 b. [16-17-16-10-16-13] #102 Robot ARC (Tomáš Nagy, Peter Remiš) Kysucké Nové Mesto
 4. 82 b. [14-18-16- 7-16-11] #101 Robot RAMI (Tomáš Merva) Košice
 5. 79 b. [12-16-12- 9-18-11] #107 Robot Arduino CD ploter (Marek Pohančeník) Čadca
 6. 71 b. [ 8- 8-12-14-17-12] #106 Robot Trezor NUT 2018 (Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škorňák) Partizánske

 7. 66 b. [12-16-14-10-11- 3] #111 Robot Loptoš (Oliver Kurňava, Matej Paľo, Samuel Zuzák, Pavel Petrovič) Bratislava
 8. 58 b. [10- 9-12-10-13- 2] #108 Robot SNP (Peter Gríger, Sýkorka Samuel, Tomek Rudolf, Gariel Stach) Banská Bystrica
 9. 53 b. [ 7- 6-11- 8-12- 9] #109 Robot RoboAutomat (Martin Hošek, Michal Kováč, Adrián Kováč) Partizánske
 10. 45 b. [ 9- 8- 8-10- 9- 1] #110 Robot NeXT Multimatum (Maris Račić) Bratislava

Cena poroty

 • 73 b. [10-10-17-14-13- 9] #104 Robot Akio (Tomáš Vybíhal, Jan Kratochvíl, Jiří Kalvoda, Alena Kalvodová) Jedovnice czech

Bodovanie: [ E - M - S - N - F - P ] = [ Elektro - Mech - SW - Nápad - Funkčnosť - Poster ]

Štatistika: Do tejto kategórie sa tento rok prihlásilo a súťaže sa zúčastnilo 11 robotov. Celkové poradie je stanovené na základe hodnotenia 6 porotcov.

 

 

 

 

Štatistiky

Počet prihlásených / súťažiacich / úspešných robotov:
    Stopár      40  32  28(4)
    Myš v bludisku  8  5  3
    Sklad kečupov  11  8  6
    Lietajúca výzva  7  6  2
    Robotí šprint  11  11  5
    Voľná jazda   11  11  11

    SPOLU      88  73  55
Zahraniční účastníci:
    Česká republika  5
    Poľsko      0
    Rakúsko      0
Výsledky schválil predseda poroty v plnom rozsahu dňa: 14. 04. 2018.