Schnuffi

Autor(i): Jonas Wühr

Základné údaje

Procesor: STM32F103
Veľkosť pamäte: 64 kBytes
Frekvencia: 72 MHz
Senzory: ITR1201, VL53L0X, Hall Encoder
Pohon: DC gear motors
Napájanie: 7.4 V LiPo 2S
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: can compete as linefollower or micromouse
Domáca stránka robota: http://https://github.com/wuehr1999/Schnuffi

Popis

This is an opensource robotics platform. The documentation and productiondata are available on github.