D-Team

Autor(i): Daniel Straňovský

Základné údaje

Procesor: Ti Sitara AM1808 (ARM926EJ-S core)
Veľkosť pamäte: 64 MB
Frekvencia: 300 MHz
Senzory: 1x EV3 Ultrasonic Sensor, 1x mindsensors LightSensorArray
Pohon: 2x EV3 Large Motors, 1x EV3 Medium Motor
Napájanie: EV3 dobíjateľná DC batéria 45501
Programovací jazyk: Základný EV3 Programovací Jazyk
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--