soseza 2

Autor(i): Martin Ďuratný, Milan Macháček

Základné údaje

Procesor: ATmega328P
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Wiring
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--