au-tomato

Autor(i): Max Maliar

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: RobotC
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--