Brouder

Autor(i): David Seruga

Základné údaje

Procesor: Arduino Nano
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: CPP
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--