Pinky Pie

Autor(i): Katka Šandová, Hanka Šandová

Základné údaje

Procesor: mBot v1
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: LiPol 3.7
Programovací jazyk: pandí Scratch
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--