Mobot

Autor(i): Jiří Klikar, Jáchym Klikar, Jonáš Klikar

Základné údaje

Procesor: ARM Cortex M4
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: 64 MHz
Senzory: 3x VL530X
Pohon: 2x NEMA 17
Napájanie: LiPol 7,4 V
Programovací jazyk: Arduino IDE
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--