Kody

Autor(i): Martin Hollý, Teodor Vysoký

Základné údaje

Procesor: Spike Lego
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: LEGO Education SPIKE
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--