LNX Robots

Autor(i): Tomáš Kováč, Matúš Mišiak, Mathias Suroviak

Základné údaje

Procesor: Raspberry PI 5, STM32G474, STM32F427
Veľkosť pamäte: 8 GB
Frekvencia: --
Senzory: Lidar, kamera 360°, kamera predná, senzory čiary
Pohon: Maxon EC45 flat, 70W
Napájanie: 22,2 V (6S LiPo)
Programovací jazyk: Python, C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: https://lnxrobots.github.io

Popis

3 roboty na súťaž v robotickom futbale RoboCup Junior Soccer Open