Explorer

Autor(i): Ján Gaňa

Základné údaje

Procesor: ESP32
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: 160MHz
Senzory: 5xVL53L0X
Pohon: 2xN20
Napájanie: Li-ion
Programovací jazyk: --
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--