kajzer2

Autor(i): Szymon Koch

Základné údaje

Procesor: NXT Brick
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: NQC
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--