Kolaboratívny robot

Autor(i): Matej Šujan

Základné údaje

Procesor: STM32F413/ARM Cortex M4 (Lego Spike Prime)
Veľkosť pamäte: 32MB
Frekvencia: 100MHz
Senzory: svetelný senzor Lego Spike
Pohon: motory Lego Spike
Napájanie: Lego Lithium-Ion batéria 2000mAh
Programovací jazyk: Lego Scratch
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--