L H C
Our understanding of the Universe
is about to change...

10. 10. 2008: Pozývame vás na odborný seminár na tému

LHC a CERN

ktorý sa uskutoční v piatok, 10. 10. 2008 od 14:00 hod.
v miestnosti BC-150 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 3.

CERN

CERN Najväčšie laboratórium fyziky elementárnych častíc na svete, 20 členských krajín,
10 000 vedcov, inžinierov a fyzikov, 85 národností, 580 univerzít, 10 000 šálok kávy denne,
tu sa zrodil web, 3 Nobelove ceny, založený 1954, Švajčiarsko-Francúzske hranice, 50 km tunelov,
60 000 počítačov, 150 000 aktívnych ethernetových zásuviek, odber elektriny 300 000 000 W,
najväčšie podzemné priestory v Európe,...
 

LHC

LHC Najväčší, najzložitejší a najdrahší prístroj v histórii vedy, 10 rokov práce, 10 000 vedcov,
99,999 999 5 % rýchlosti svetla, 3 miliardy Eur, státisíce km káblov, 15 PetaBajtov dát ročne,
computing grid, 1 600 supravodivých elektromagnetov, 8,5 Tesla, najväčší kryogénny systém
na svete, 12 000 Ampérov, 120 ton kvapalného Hélia, 1,8 Kelvina, najchladnejšie miesto
v známom vesmíre, 40 000 ton studenej hmoty rozprestrenej na 27 kilometroch, 6 hlavných
experimentov, tmavá hmota, Higgsov bozón.
 


 

Stiahnite si plagatik...

O autorovi

Daniel Valuch

Prednášku bude viesť Ing. Daniel Valúch, PhD., od roku 2004 pracuje na pozícii RF Engineer v skupine Radio-Frequency v CERNe - Európskom laboratóriu jadrového výskumu v Ženeve.

Dizertačnú prácu v na tému High CW power, phase and amplitude modulator realised with fast ferrite phase-shifters dokončil v r. 2004. Absolvoval FEI STU na Katedre rádioelektroniky s témou Measurement of harmonics for LHC high power klystrons.

Je spoluatorom konštrukcie populárneho DDS generátora.

Podrobnejší životopis...

Po prednáške...

Prednáška bola skutočne vydarená, napriek tomu, že sme mali ako občerstvenie pripravených 30 obložených chlebíčkov (moje optimistické odhady z našich seminárov :) sme sa napokon z plánovanej posluchárne BC-150 presunuli do dvojnásobnej DE-300. Zúčastnilo sa odhadom 200 až 250 poslucháčov, napriek tomu, že prednáška sa konala v piatok popoludní.

V skvelej atmosfére sa zrealizoval aj prvý pokus rozbíjania protónu na verejnosti s následnou analýzou produktov štiepenia. Okrem množstva faktov boli skvelé aj osobné pocity pri spúšťaní LHC.
IMG_5802.jpg
IMG_5806.jpg
IMG_5811.jpg
IMG_5818.jpg

Ak chcete vedieť viac...

... no dobre, tak aj o tých čiernych dierach:

Komentáre

Database connection failed:Unknown MySQL server host 'mysql.microstep-mis.sk' (22)