Introduction to Bayesian Robot Programming

and Probabilistic Robotics

Informácie o svete, ktoré roboty získavajú prostredníctvom snímačov sú nepresné a môžu zodpovedať viacerým stavom. Preto roboty modelujú svet, v ktorom vykonávajú úlohy, pomocou pravdepodobností a volia svoje akcie na základe pravdepodobnostných výpočtov. Parametre distribúcií sa dokážu naučiť z dát získaných z prostredia. Prednáška je úvodom do problematiky Pravdepodobnostnej robotiky.

Pavel Petrovič, Robotika.SK

V stredu, 26. marca od 14:00 do 15:30

v zasadačke D-424 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (Ilkovičova 3)

prednáška bude po slovensky a v prípade medzinárodnej účasti po anglicky