Download: Daniel Valuch - Video o LHC (.m4v, 281 MB)

Úžasný svet CERNu II.

Séria krátkych prednášok o CERNe očami inžinierov a technikov sa uskutoční v stredu, 25. 3. 2015 od 14:30 hod. v miestnosti CD-300 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 3. Vstup voľný.


Aj oficiálne propagačné materiály tohto svetového strediska pre výskum fyziky uvádzajú, že ,,tam pracuje desaťnásobne viac inžinierov a technikov ako fyzikov - výskumníkov. Prečo? Sú totiž základom všetkých činností v CERNe - aby sme mohli posúvať hranice experimentálnej fyziky, musia inžinieri a technici vytvoriť najlepšie prístroje na svete.''

Cieľom prednášok je upriamiť pozornosť aj na technické študijné odbory, ktoré môžu študenti absolvovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem iného sa dozviete aj to, ako sa môžu Slováci do výskumu v CERNe zapojiť.

Program

Karel Šafařík (fyzik, Physics Department, experiment ALICE, CERN):

Čo je to CERN a čo tam vlastne robíme?

CERN ako svetové stredisko pre fyziku vysokých energií. Výskum v CERNe posúva hranice poznania fyziky častíc. Urýchľovač je základný nástroj časticového fyzika.

Vladimir Bahyl (inžinier, IT Department, CERN):

Výpočtová technika tretieho tisícročia.

CERN patrí medzi najväčších producentov dát na svete. Oboznámte sa s tým, ako CERN tieto dáta analyzuje, spravuje, distribuuje (technológiou GRID medzi spolupracujúcimi univerzitami a laboratóriami po celom svete) a v neposlednom rade archivuje (v páskových robotoch) pre budúce generácie.

Peter Lichard (inžinier, Physics Department, experimenty ATLAS a NA62, CERN):

Elektronika pre experimenty v CERNe.

Úloha inžinierov pri vývoji a stavbe experimentov. Elektronika na spracovanie signálov, zber dát a napájacie systémy v špeciálnych podmienkach experimentu. Príklady detektorov a ako sa robí experiment.

Daniel Valuch (inžinier, Beams Department, CERN):

Živý vstup priamo z CERNu o elektronike v urýchľovačoch.

Anton Pytel (študent Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU)

Ako sa dostať do CERNu?

Anton Pytel bol v r. 2011 v CERNe na stáži na pozícii technical student. Ako sa tam dostal, čo robil a ako sa tam môžete dostať aj vy a aké sú ďalšie možnosti.
 


0809016_01-A4-at-144-dpi.jpg
1008289_02.jpg
1104124_02.jpg
ALICE_HLT_188359_1440x1080.png
controlRoom.jpg
customevent_register.jpg
engineeringMech.jpg
ev045HR_3D.png
experimentAlice.jpg

 


CERN

CERN Najväčšie laboratórium fyziky elementárnych častíc na svete, 20 členských krajín,
10 000 vedcov, inžinierov a fyzikov, 85 národností, 580 univerzít, 10 000 šálok kávy denne,
tu sa zrodil web, 3 Nobelove ceny, založený 1954, Švajčiarsko-Francúzske hranice, 50 km tunelov,
60 000 počítačov, 150 000 aktívnych ethernetových zásuviek, odber elektriny 300 000 000 W,
najväčšie podzemné priestory v Európe,...
 

LHC

LHC Najväčší, najzložitejší a najdrahší prístroj v histórii vedy, 10 rokov práce, 10 000 vedcov,
99,999 999 5 % rýchlosti svetla, 3 miliardy Eur, státisíce km káblov, 15 PetaBajtov dát ročne,
computing grid, 1 600 supravodivých elektromagnetov, 8,5 Tesla, najväčší kryogénny systém
na svete, 12 000 Ampérov, 120 ton kvapalného Hélia, 1,8 Kelvina, najchladnejšie miesto
v známom vesmíre, 40 000 ton studenej hmoty rozprestrenej na 27 kilometroch, 6 hlavných
experimentov, tmavá hmota, Higgsov bozón.
 

Press