Kontakty

Najlepšie je napísať e-mail na spoločnú emailovú adresu info@robotika.sk.
Tento mail dostanú viacerí ľudia, ktorí sa starajú o tieto stránky, takže je veľmi pravdepodobné, že vám niekto odpovie.


O stránky sa starajú

Pavel Petrovic Pavel Petrovič
Odborný asistent na KAI FMFI UK, spravuje software virtuálneho laboratória a robotnaciek, trochu sa stará sa o anglické verzie stránok a tvorí NXT Logo.

Kontakt: petrovic slimacik fmph.uniba.sk
Zoznam publikácií
Andrej Lúčny Andrej Lúčny
Externe učí na FMFI UK, pracuje vo firme MicroStep-MIS. Naprogramuje akéhokoľvek agenta a stavia robotov z Lega.

Kontakt: andy slimacik microstep-mis.sk
Zoznam publikácií
Richard Balogh Richard Balogh
Odborný asistent na KAR FEI STU, vedúci spoločného laboratória mobilnej robotiky.

Kontakt: balogh slimacik elf.stuba.sk
Zoznam publikácií

Ďalšie kontakty

Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
riaditeľ Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU
Ing. Jozef Omelka
riaditeľ firmy MicroStep-MIS

Adresy

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel: ++421 2 602 91 302
fax: ++421 2 654 29 521
www.urpi.fei.stuba.sk

Microstep-MIS s r.o.
Monitorovacie a informačné systémy
Čavojského 1
84104 Bratislava 4
Tel.: +421 2 602 00 111
Fax: +421 2 602 00 180
www.microstep-mis.sk