Ako zapínať server po výpadku

Problém:

Náš server je v skrinke typu ATX, čo znamená, že pri výpadku elektrickej energie sa po obnovení dodávky nedokáže sám znova naštartovať. Je to preto, lebo zdroj typu ATX generuje len Standby napätie (5VSB) a ostatné napätia zapne až po zopnutí základnou doskou (MB). Spínač označený PowerSwitch zopne napájanie a tým naštartuje aj počítač, pročom platí nie jeho stlačenie, ale až následné uvoľnenie.

Problém by sa dal vyriešiť troma spôsobmi:

  1. UPS by riešil aj prevádzku bez energie, ale pre celé laboratórium nemá dostatočný príkon, je to aj najdrahšie riešenie.
  2. Mohli by sme použiť počítač s AT zdrojom, ale ked už tento máme...
  3. Do počítača vložíme obvod, ktorý nahradí tlačítko. Popis nasleduje.

Schéma zapojenia je na obr. 1. Namiesto stlačenia tlačítka PowerSwitch použijeme kontakty relátka Re1. Aby sa dal počítač aj normálne zapnúť/vypnúť, pripojíme ich paralelne k pôvodnému. Relátko zopne po zapnutí napájania tranzistor T1. V otvorenom stave však bude len chvíľu, kým sa cez R1 nabije kondenzátor C1.

Click to enlarge.
Obr. 1. Schéma zapojenia.

Konkrétny čas je daný časovou konštantou R1C1, my sme nastavili asi 1 sekundu. Po nabití kondenzátora C1 prestane do báze T1 tiecť prúd a kontakt relátka Re1 sa rozpojí. Tým sa zapne počítač. Aby to celé fungovalo aj nabudúce, musíme ešte vybiť kondenzátor C1. Vybije sa cez zdroj, ale aby sa uzavrel prúdový okruh, potrebujeme premostiť prechod BE diódou D2. Dióda D1 chráni tranzistor T1 pred zničením prúdovými impulzami pri vypínaní relátka.

Použité súčiastky sú bežné, kondenzátor je tantalový (takže sa aj sám ľahšie vybíja). Relátko je staré dederónske na 5V, na type nezáleží. Najhoršie dostupný je protikus na WOL konektor na MB, ja som taký našiel v jednej starej disketovej mechanike na prívode k optosnímačom.

Napätie 5V pre obvod sme našli na konektore Wakeup On Lan (WOL) priamo na MB, takže sme nemuseli nikde nič letovať. Je tam vyvedené 5V StandBy napätie, ktoré je tam vždy, ked je v zaásuvke napätie. Ak by tam taký konektor nebol, dá sa obvod pripojiť na fialový (č. 9 - 5VSB) a ľubovoľný čierny (GND) káblik prívodu od ATX zdroja.

Na ďalších obrázkoch je prevedenie na kúsku univerzálnej doštičky a zapojenie v skrinke.

Ako to celé funguje sa môžete presvedčiť pri dalšom výpadku servera (VirtualLab).

Odkazy© 2005 Richard Balogh.
Posledná zmena: 12. októbra 2005.