Seminár Robotika.SK

Seminár zo sveta robotiky

Zámerom semináru je budovať komunitu odborníkov (presahujúcu akademickú sféru) zaoberajúcich sa robotikou - z rôznych uhlov pohľadu. Seminár organizuje občianske združenie Robotika.SK. Seminár sa koná každú prvú stredu v mesiaci, začína o 17:30 v tvorivej dieľni FabLab (CVTI). Počas pandémie koronavírusu COVID-19 sa seminár koná online.

PLÁN NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE:


 

Archív -->