[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Lenco

Author(s) / Autor(i): Andrej Lenčucha, Andrej ®elezňák


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ARM7 and ATmega48 microcontrollers
Memory / Pamä»: 256 Kbyte
Freqency / Frekvencia: 48MHz
Sensors / Senzory: Lego RCX (reflection), NXT ultrasonic
Driven by / Pohon: Lego motors
Powered by / Napájanie:
Programmed in / Programovací jazyk: NBC
Interesting / Zaujímavosti:
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2009 Richard Balogh a autori.