Roboty - prihlásení

(Ak nie ste v zozname, znamená to, že som ešte nedostal Vašu prihlášku. Ozvite sa co najskôr na adresu 'balogh@elf.stuba.sk'.)

Index


Stopár


Myš v bludisku


Sklad kečupov


Voľná jazda


Lietajúca výzva


Robotí šprint


Štatistiky

Počty prihlásených robotov:
  • 0 Spolu

  • 0 Stopár
  • 0 Myš v bludisku
  • 0 Sklad kečupov
  • 0 Voľná jazda
  • 0 Lietajúca výzva
  • 0 Robotí šprint
Stav ku dňu: 22. 01. 2019, 15:13:59