RoboCup Junior Slovensko

(English version)

RoboCup Junior sa na Slovensku koná každoročne od roku 2000.

Národný koordinátor: Ing. Miro Kohút, kohut (at) skse.sk.

Linka na stránky hlavného organizátora: Slovenská Spoločnosť Elektronikov

Medzinárodné pravidlá: rcj.robocup.org

Stránka RoboWiki pre účastníkov a organizátorov: RoboCup Junior Slovensko
Súťaž je pripravovaná v spolupráci so združením: Robotika.SK

Minulé podujatia:

RoboCup Junior Slovensko - 6.- 7. apríla 2017, Martin
RoboCup Junior Slovensko - 13.- 15. apríla 2016, Liptovský Mikuláš
RoboCup Junior Slovensko - 16.- 18. apríla 2015, Pusté Úľany

Správy z predchádzajúcich rokov:
2014: slovensky, anglicky
2013: slovensky, anglicky
2012: slovensky, anglicky
2011: slovensky, anglicky
2010: slovensky, anglicky
2009: slovensky, anglicky
2008: slovensky, anglicky
2007: slovensky, anglicky
2006: slovensky, anglicky
2005: slovensky


Odkazy:
Stránka k súťaži na RoboWiki
Využitie robotických stavebníc vo výuke
Ďalšie robotické súťaže vhodné pre mládež: FLL, Istrobot