Galéria obrázkov zo súťaže


./thumbs/pic00022.jpg ./thumbs/pic00023.jpg ./thumbs/pic00024.jpg
./thumbs/pic00025.jpg ./thumbs/pic00026.jpg ./thumbs/pic00027.jpg
./thumbs/pic00028.jpg ./thumbs/pic00029.jpg ./thumbs/pic00030.jpg
./thumbs/pic00031.jpg ./thumbs/pic00032.jpg ./thumbs/pic00033.jpg
./thumbs/pic00034.jpg ./thumbs/pic00035.jpg ./thumbs/pic00036.jpg
./thumbs/pic00037.jpg ./thumbs/pic00038.jpg ./thumbs/pic00039.jpg
./thumbs/pic00040.jpg ./thumbs/pic00041.jpg ./thumbs/pic00042.jpg
./thumbs/pic00043.jpg ./thumbs/pic00044.jpg ./thumbs/pic00045.jpg
./thumbs/pic00046.jpg ./thumbs/pic00048.jpg ./thumbs/pic00049.jpg
./thumbs/pic00050.jpg ./thumbs/pic00053.jpg ./thumbs/pic00054.jpg

Späť na obsah CD ROMu.


2000 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.
Posledná zmena: 16. augusta 2000. Pripomienky: balogh@elf.stuba.sk