Robot2000

Katedra automatizácie a regulácie

informuje

o školskej prehliadke
mobilných autonómnych robotov
10. mája 2000.

Tento CD-ROM obsahuje

  1. Internetovú stránku spred súťaže
  2. Internetovú stránku po súťaži s výsledkami
  3. Čo o súťaži napísali iní
  4. Galériu obrázkov zo súťaže
  5. Videofilm z priebehu akcie


2000 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.
Posledná zmena: 16. augusta 2000. Pripomienky: balogh@elf.stuba.sk