Správy o súťaži z tlače

Robot2000

O súťaži informovali

  1. AT&P Journal, č.6/2000, s.62. [.pdf]
  2. Školský časopis OKO
  3. Quark, č.7/2000, s.4
  4. PC REVUE, č.7/2000, s.26
  5. KAR vo vlastnej sprave [.doc]

[ Home ]


2000 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.
Posledná zmena: 16. augusta 2000. Pripomienky: balogh@elf.stuba.sk