Katedra automatizácie a regulácie
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

vyhlasuje
tretí ročník súťaže robotov

ISTROBOT
23. apríla 2003


[Novinky] [Pravidlá] [Roboti] [Poradňa] [Archív]

+ Výsledky súťaže!

Program súťaže

Pokyny pre súťažiacich:

Kde bude súťaž?
Na Fakulte Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, v Mlynskej doline.
Kedy treba prísť?
Najneskôr 23. apríla 2003 o 9:00 na prezentáciu, mimobratislavským účastníkom odporúčame príchod v utorok 22. apríla od 12:00.
Ako sa tam dostanem?
Pozrite sa na navigačnú stránku.
Kde budeme bývať?
Na internáte Družba (trocha zanedbaná pomalšia stránka).

Novinky

Na tejto stránke ďalej nájdete:

  1. podrobné pravidlá súťaže,
  2. poradňu pre bezradných a
  3. archív z minulých ročníkov.


Pravidlá

1. Stopár

Cieľom súťažiaceho v tejto kategórii je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota, ktorý čo najrýchlejšie prejde určenú dráhu a zdolá všetky jej nástrahy. Trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom šírky 15 mm na svetlom podklade. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, tehlička, ktorú treba obísť a pod. Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru.

Podrobnosti...

2. Myš v bludisku

Cieľom súťažiaceho je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota - myš, ktorá dokáže prejsť zadané bludisko a nájsť cieľ v čo najkratšom čase.

Bludisko tvorí 16×16 základných štvorcov rozmerov 18×18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé. Cestičky medzi stenami sú široké 16,8 cm. Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude čierna. Povrch stien bludiska odráža infračervené svetlo a povrch podlahy ho pohlcuje. Štart bude v jednom z rohových štvorčekov, cieľ bude v strede. V bludisku nebudú izolované ostrovy, takže sa dá použiť pravidlo pravej ruky.

Myš musí byť autonómna, max. rozmerov 25×25 cm. Počas 15 minút v bludisku sa môže myš 10 krát pokúsiť prejsť od začiatku do cieľa, pričom môže hľadať optimálnu trasu.

Podrobnosti...

3. Voľná jazda

Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých dvoch kategórií. Obmedzenia nie sú žiadne, s výnimkou dodržania bezpečnostných predpisov. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Jeho výkon ocenia diváci potleskom, zvíťazí robot, ktorý získa najsilnejší potlesk.

Informácie a prihlášky

Podrobné pravidlá pre jednotlivé kategórie môžete získať na adrese organizátorov, alebo na internetovej stránke, venovanej súťaži

http://www.robotika.sk/

Tu nájdete pravidlá, konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky a odkazy na podobné súťaže vo svete.

Predbežnú prihlášku treba poslať najneskôr do 1. februára 2003 na adresu Ing. Richard BALOGH, Katedra automatizácie a regulácie FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, e-mail: balogh@elf.stuba.sk, tel. +421 - 2 - 602 91 411. Prihlásiť sa je možné aj pomocou tohoto formulára.

Akákoľvek pripomienka a podpora vrátane osobnej pomoci je vítaná.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboti] [Poradňa] [Archív]KAR DATALAN MS-MIS© 2003 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Posledná zmena: 26. apríla 2003.
Zodpovedný človek: Richard Balogh.