Prihlásení

Na tejto stránke postupne budú pribúdat prihlásené roboty. Ak nie ste v zozname, znamená to, že som ešte nedostal Vašu prihlášku. Ozvite sa co najskôr na adresu 'balogh@elf.stuba.sk'.

Index

".$cat_name[$j].""; // VYPIS ROBOTOV ID CATEGORY = $cat_id[$j], SHOW = 1! $sql = mysql_query("SELECT category_tag.id_category, category_tag.start_num, author.name_surname, author.town, author.state, robot.name, robot.subauthor, robot.show, robot.fei, robot.arduino, robot.lego, robot.id_robot FROM author INNER JOIN robot ON author.id_author = robot.id_author JOIN category_tag ON robot.id_robot = category_tag.id_robot WHERE category_tag.id_category = '".$cat_id[$j]."' AND category_tag.year = '".$_SESSION['year']."'") or die(mysql_error()); $k=1; while ($robot = mysql_fetch_object($sql)) { if ($robot->show == 1){ if ($robot->start_num == 0){ if ($robot->subauthor == ""){ echo "     ".$k.". Robot id_robot."\">".$robot->name." (".$robot->name_surname.") ".$robot->town; } else { echo "     ".$k.". Robot id_robot."\">".$robot->name." (".$robot->name_surname.", ".$robot->subauthor.") ".$robot->town; } } else{ if ($robot->subauthor == ""){ echo "     ".$k.". #".$robot->start_num." Robot id_robot."\">".$robot->name." (".$robot->name_surname.") ".$robot->town; } else { echo "     ".$k.". #".$robot->start_num." Robot id_robot."\">".$robot->name." (".$robot->name_surname.", ".$robot->subauthor.") ".$robot->town; } } //STATE, IMAGES FEI,ARDUINO, LEGO if ($robot->state == "CR"){ echo " \"czech\""; } elseif ($robot->state == "PL"){ echo " \"polska\""; } elseif ($robot->state == "AUT"){ echo " \"aus\""; } elseif ($robot->state == "GER"){ echo " \"ger\""; } if ($robot->fei == 1){ echo " \"fei\""; } if ($robot->arduino == 1){ echo " \"arduino\""; } if ($robot->lego == 1){ echo " \"lego\""; } echo "
"; } else { echo "     ".$k.". Robot ".$robot->name." (".$robot->name_surname.") ".$robot->town."
"; } $k++; } } ?>

Štatistiky

Počty prihlásených robotov: Stav ku dňu: 29. 05. 2024, 08:06:28