Pravidlá kategórie

Voľná jazda

Súťažná úloha

Zostrojiť čo najzaujímavejšieho robota.

Rozmery a velkost robota

Minimálne ani maximálne rozmery nie sú obmedzené. Hmotnosť nie je obmedzená.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

V prvej časti súťaže musí v stanovenom termíne súťažiaci svojho robota vystaviť na pridelenom mieste a predvádzať ho návštevníkom a porotcom. Na pridelené miesto vyvesí poster (plagát) formátu A2.

Porotou vybrané roboty sa môžu zúčastniť aj druhej, finálovej časti súťaže. Tam môže súťažiaci počas 5 minút predviesť divákom a porotcom všetko, čo jeho robot dokáže.

Poster

Poster má mať rozmery A2 (podľa ISO 216, t.j. 420 × 594 mm). Nemusí byť vytlačený, môže byť vytvorený aj ručne, nakreslený a pod. Obsah a forma nie je predpísaná, mal by však obsahovať základné informácie o robotovi a jeho autorovi tak, aby aj náhodný návštevník podujatia získal predstavu o funkcii a zmysle danej konštrukcie. Prínosom je aj použitie obrázkov namiesto zdĺhavých popisov.

Hodnotenie a ceny

Víťaza vyberie porota na základe svojho hodnotenia získaného z predvádzania robota a informácií získaných z posteru.A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.

<