Similar contest at the Odensee university
(see the video)

Pravidlá kategórie

V sklade kečupu

Súťažná úloha

Navrhnúť a zostrojiť mikropočítačom riadený autonómny mobilný robot, ktorý dokáže správne usporiadať konzervy s paradajkovým pretlakom v sklade. Súťaží vždy dvojica robotov, vyhráva ten, ktorý rýchlejšie a dokonalejšie splní úlohu.

Kečup

Úlohou robotov je dopraviť čo najviac kečupu na svoju domácu čiaru.

Kečup je v oceľovej pocínovanej plechovke s priemerom 53 mm (+/- 1 mm) a výškou 74 mm (+/- 1 mm). Hmotnosť plechovky s obsahom je približne 163 gramov (+/- 5 g).


Paradajkový pretlak v plechovke. Dostupné v bežných potravinách.

Sklad

Sklad je reprezentovaný sieťou 5 vodorovných a 5 zvislých čiar s rozostupom 30 cm (+/-1cm). Vodorovné čiary sú očíslované 1-5, zvislé sú označené písmenami A-E. Čiary sú čierne, ich šírka je 15 mm (+/- 1mm). Okolo skladu bude voľná plocha najmenej 30 cm z každej strany.

Podklad je biely, vodorovný. Podlaha bludiska bude z plastu, pogumovanej textílie alebo podobného materiálu. Ak podlaha nebude jednoliata, tak spoje na podlahe by nemali vytvárať schodíky vyššie než 1 mm. Zmeny sklonu by nemali byť väčšie ako 4 stupne.

Pri štarte stoja roboty v priesečníkoch A3 a E3. Zvislá čiara A je domáca čiara prvého robota, zvislá čiara E je domáca čiara druhého robota.

V hre sú 4 kečupy. Na začiatku hry budú vždy dva kečupy na pozíciach C2 a C4. Ďalšie dva budú na niektorej z pozícií B2, B3, B4 resp. D2, D3, D4 stredovo symetricky. Tieto dve pozície sú vybrané pred každým kolom náhodne.


Roboty stoja na začiatku na pozícii A3, E3. Dve plechovky sú vždy na C2 a C4, Ďalšie dve na niektorom zo žltých políčok, napríklad B2 a D4.

Robot - skladník

Robot musí byť autonómny. Počas súťažného kola nie je dovolené do jeho činnosti nijako zasahovať.

Dĺžka a šírka robota nesmie prekročiť 30 cm. Ak robot mení počas činnosti svoje rozmery, v žiadnom okamihu nesmie prekročiť 30×30 cm. Výška nie je obmedzená. Vezmite do úvahy aj rozmery skladu a miesto potrebné na otáčanie.

Robot sa nemusí pohybovať len po čiarach, tie sú tam len na uľahčenie navigácie. Pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.

Činnosť robota skladníka

Základnou úlohou je identifikovať v sklade plechovky s kečupom a dopraviť ich na domácu čiaru. Je povolené manipulovať aj s plechovkami, ktoré si už súper dopravil domov. Je však pritom zakázané poškodzovať súperovho robota.

Pred štartom obaja súperi postavia roboty na počiatočné pozície a na signál rozhodcu ich aktivujú. Následne bez meškania odstúpia a ďalej do činnosti robota nezasahujú. Po vypršaní časového limitu obaja súperi robota bez meškania deaktivujú.

Po skončení kola sa hodnotí počet plechoviek na domácej čiare robota. Plechovka sa započíta robotovi len vtedy, ak sa aspoň malou časťou dotýka domácej čiary robota. Nemusí sa nachádzať v priesečníku.

Počet plechoviek na domácej čiare predstavuje bodový zisk robota v danom kole. Súťažiť sa bude systémom každý s každým (v prípade vyššieho počtu účastníkov v skupinách).


Vyhral zelený robot - má na domácej čiare 3 plechovky, modrý má len jednu. Po skončení kola môže robot skončiť kdekoľvek, nemusí sa vrátiť domov.

Kečupy sa spočítavajú až po skončení kola, dovtedy si ich môžu roboty vzájomne "vykrádať".

Poradie účastníkov

Poradie bude stanovené tesne pred súťažou.

Počas súťaže je možné meniť algoritmus, upravovať a nastavovať parametre robota v závislosti na súperovi, proti ktorému bude súťažiť.

Časové limity

Ak sa súťažiaci nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať kolo. Každé kolo trvá 3 minúty. V prípade, že s tým súhlasia obaja súperi, môže byť ukončené aj skôr.

Hodnotenie a ceny

Víťazom turnaja sa stane robot s najvyšším bodovým ziskom. Ak počas súťaže nezíska žiaden robot ani jeden bod, porota určí víťaza na základe celkovej úspešnosti - napr. ako blízko k cieľu sa podarilo plechovku dostať, či bol pohyb po sklade koordinovaný, alebo len náhodný, a pod.

Okrem toho môže porota udeliť ďalšie ceny podľa vlastého uváženia - napr. za najobjavnejšiu konštrukciu, najelegantnejšiu konštrukciu a pod.



A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.

FAQ