STorM

Autor(i): Adam Trizuljak

Základné údaje

Procesor: STM32L152
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: 32MHz
Senzory: 9x CNY70 na čiaru, 2x ultrazvuk na prekážky
Pohon: Diferenciálny podvozok s dvomi DC motormi
Napájanie: 2x LiIon 18650
Programovací jazyk: MBED (C++)
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--