Roboty - prihlásení

(Ak nie ste v zozname, znamená to, že som ešte nedostal Vašu prihlášku. Ozvite sa co najskôr na adresu 'balogh@elf.stuba.sk'.)

Index


Stopár


Sklad kečupov


Myš v bludisku


Lego Sumo


Voľná jazda


Štatistiky

Počty prihlásených robotov:
  • 1 Spolu

  • 0 Stopár
  • 0 Sklad kečupov
  • 0 Myš v bludisku
  • 0 Lego Sumo
  • 0 Voľná jazda
Stav ku dňu: 08. 12. 2023, 14:36:26