Steve

Autor(i): Ahmed Al Hafoudh, Silvia Al Hafoudh

Základné údaje

Procesor: STM32F205VGT6
Veľkosť pamäte: 128KB
Frekvencia: 60Mhz
Senzory: QRD1114
Pohon: Pololu Micro Metal Gear
Napájanie: LiPo 7.4V
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--