Thermodynamic system analyzer

Autor(i): Martin Dodek

Základné údaje

Procesor: ATmega328
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: 16 MHz
Senzory: NTC Termistor
Pohon: --
Napájanie: 12 stab. zdroj
Programovací jazyk: Matlab, Simulink
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

Zariadenie slúžiace na automatické meranie statických a dynamických vlastností a charakteristík teplotných sústav a ich reguláciu - identifikátor sústav. Návrh a optimalizácia regulátora genetickým algoritmom na základe vytvoreného simulačného modelu.