Samo_bot

Autor(i): Samko Furiel , Pavol Furiel

Základné údaje

Procesor: Arduinu Nano
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: DC motory
Napájanie: --
Programovací jazyk: Wiring
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--